Velkommen til Kamperhaug landbrukstakst

Thor B. Grønnerød
Tlf.: 90 93 86 48
e-post: thorgr@online.no

Kamperhaug landbrukstakst er en del av enkeltpersonsforetaket Kamperhaug gård Thor Bertrand Grønnerød; org. nr. NO 991 770 321 MVA.

Kamperhaug landbrukstakst (KL) er et rådgivningsfirma med hovedvirksomhet innen taksering og verdivurdering av landbrukseiendommer.

Firmaet drives av Thor B. Grønnerød som gikk ut av sivilagronomstudiet i 1993. Har erfaring som prosjektkonsulent fra Felleskjøpet, ledererfaring fra byggevarebransjen, i Stangeskovene As, gjennom mange år, samt gårdbruker med godkjent Inn på Tunet - gård i Halden, Østfold.

Takstutdanning ble tatt ved Norges eiendomsakademi i 2011-2013. Godkjent takstmann for landbrukseiendommer ved NTF - Norges Takseringsforbund.

Ved behov samarbeider vi med forstkandidater, jordskiftekandidater, advokater og andre.

Vi har hovedsete i Halden i Østfold, men tar oppdrag over hele Østlandet.
 
Størstedelen av våre kunder er grunneiere, finansinstitusjoner, eiendomsmeglere, advokater og andre som kommer i berøring med landbrukseiendom.